Shiro Ikegawa papers, [circa 1950-1998]

Ikegawa, Shiro, 1933-

Painter, Graphic designer