Leon Sherker papers, 1934-1970

Sherker, Leon, 1897-1963

Painter