John Koch papers, 1935-1978

Koch, John, 1909-1978

Painter