Yasuo Kuniyoshi christmas card to Reginald Marsh, 1932

Kuniyoshi, Yasuo, 1889-1953