Yasuo Kuniyoshi and Sara Mazo Kuniyoshi, circa 1940