Thomas Hart Benton and Rita Benton letter to Jackson Pollock, 1938 Oct. 3

Benton, Thomas Hart, 1889-1975