Sketch of Yasuo Kuniyoshi, 1917-1918

Varian, Dorothy, 1895-1985