Olitski price system, 1965 October

Olitski, Jules, 1922-2007