Man Ray to Julian E. (Julian Edwin) Levi, 1929 June 26

Ray, Man, 1890-1976