Julian E. (Julian Edwin) Levi to Mrs. Julian Levi, ca. 1932

Levi, Julian E. (Julian Edwin), 1900-1982