Joseph Kosuth letter to Leo Castelli, ca. 1971

Kosuth, Joseph, 1945-