Gio Ponti to Esther McCoy, 1971 November 17

Ponti, Gio, 1891-1979