Easton Pribble to Gloria Finn, 1953 Apr. 12

Pribble, Easton, 1917-