Oral history interview with Marcia Kreitman, [circa 1971]

Kreitman, Marcia

Art teacher