Oral history interview with Katherine Kalehuapuakeaula "Lehua" Domingo, 2010 April 24-25

Domingo, Katherine Kalehuapuakeaula, 1935-

Fiber artist