Allan Otho Smith papers, 1973-1979

Smith, Allan Otho, 1947-