Architects: Otto, Frei, German Pavilion at Expo 67 1967