Correspondence: Museum voor Land-en Volkendunde - National Association of Women Artists, Inc. 1945-1968